Povinná revize spalovacího zdroje musí být provedena do konce roku 2016.
Aktualizace: Nově stačí objednání revizního technika na začátek roku 2017.Jsme certifikováni pro provádění revizí kotlů na tuhá paliva firmy Viadrus dle zákona 201/2012 Sb.

Cena, termín, místo

 • Při objednání k revizi kotle vždy uvádějte typ kotle a jeho rok výroby.
 • Cena revize 1000-1200 Kč
 • Termín revize dle dohody se zákazníkem, možnost kontroly i o víkendech
 • Revize provádíme v oblasti Ostravy a okolí, viz mapa
 • Kontaktní údaje naleznete na stránce Kontakt

Jak probíhá naše revize kotle

 • K revizi si vždy připravte:
 • návod k instalaci a údržbě
 • záruční list (pokud jej máte)
 • výrobní štítek (může být nalepen na kotli nebo je založen v návodu k instalaci)
 • potvrzení o kontrole a čištění spalinových cest
 • revizi spalinových cest
 • Kontroluje se:
 • celkový stav kotle (spalovací prostor, zatápěcí klapa, čistící otvory, vnější opláštění atd.)
 • bezpečnostní prvky
 • napojení na spalinové cesty
 • používané palivo
 • užívání dle pokynů výrobce
 • Výsledkem revize je:
 • doklad o revizi kotle
 • poučení, jak správně topit
 • doporučení, jak používat kotle na tuhá paliva i po roce 2022

Povinná revize kotlů na pevná paliva

Povinná revize kotlů na pevná paliva vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.

Koho se kontroly kotlů týkají

Provozovatelem zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která kotel skutečně provozuje. V případě nejasností je za provozovatele určen vlastník spalovacího stacionárního zdroje. První kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena do 31. prosince 2016. Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu.

Další zajímavé odkazy o povinné revizi kotlů

 1. Pozor na povinnou kontrolu kotlů na tuhá paliva. Je nutné ji zajistit ještě do konce roku!
 2. Topná sezóna je za dveřmi. Co je třeba nutně zajistit?Zdroj textu: Termín pro povinné revize kotlů na tuhá paliva se přiblížil, kde najít topenáře?